Optioneel, Excursie RAMLAB

10.00 - 10.30 uurTransfer congreslocatie - RDM Campus per Watertaxi
10.30 - 11.30 uurRondleiding RAMLAB
11.30 - 12.00 uurTransfer terug naar congreslocatie per Watertaxi


 

12.00 uur
Inloop met broodjes

13.00 - 13.10 uur
Opening door dagvoorzitter Jan Spoelstra

Paul Smulders_Radio Holland 3_10013.10 - 13.45 uur  Radio Holland
Remote monitoring, big data, smart maintenance - wat is er mogelijk? 
Paul Smulders, ceo Europe bij Radio Holland
Anno 2018 is het mogelijk om met relatief lage kosten data over de prestaties van een schip  naar de wal te sturen. Volgens Paul Smulders kunnen we die gegevens omzetten in hapklare adviezen om het onderhoud aan schepen te optimaliseren. Waar staat de maritieme sector nu? En wat is anno 2018 mogelijk als je bij de bouw van een schip meteen al nadenkt over hoe je het schip slim wil managen? De mogelijkheden, de uitdagingen.Simon Finlayson13.45 - 14.00 uur  Dutch Drone Company
Drone inspecties aan haveninstallaties 
Simon Finlayson, Dutch Drone Company
De Dutch Drone Company is gespecialiseerd in het uitvoeren van outdoor drone inspectievluchten. Een groot deel van de klanten bevinden zich in de haven. Petrochemische installaties, havenkranen, bruggen en on- & offshore windturbines – de potentiële toepassingen voor het slim inzetten van drones zijn eindeloos.David Knukkel_10014.00 - 14.15 uur  RiMS
Drone inspecties in de maritieme sector
David Knukkel, founder Robotica in Maintenance Strategy (RiMS)
Om duur, tijdrovend en arbeidsintensieve inspecties aan ladingtanks en bunkers te stroomlijnen, kunnen maritieme onderhoudsbedrijven inmiddels drones inzetten. David Knukkel van RiMS zal komen spreken over het indoor inzetten van drones, om onderhoud in de maritieme sector slimmer te laten verlopen.

14.15 - 14.40 uur  BREAK

14.40 - 15.55 uur: Parallelsessie 1: 3D Printing & Additive Manufacturing in de maritieme sector

Vincent Wegener_15014.40 - 15.05 uur  Ramlab
Wat kan een AM machine?
Vincent Wegener, Co-founder van RDM Makerspace (RAMLAB) 
RDM Makerspace op de RDM Campus in Rotterdam is één van de weinige plaatsen in de wereld waar een AM (additive manufactoring) machine voor de maritieme sector staat. Wat is er mogelijk in het Rotterdam Additive Manufacturing Lab (RAMLAB)? Welke metalen producten komen er op termijn uit een 3D metaalprinter rollen? En verdwijnen magazijnen met dure voorraden aan reserve-onderdelen op termijn, om plaats te maken voor een wereldwijd netwerk van AM machines? Vincent Wegener geeft zijn visie op deze veelbelovende technologie voor de maritieme sector.

 

Eric Romeijn_10015.05 - 15.30 uur  Huisman
3D geprinte offshore kraanhaak
Eric Romeijn, afdelingshoofd Research & Development, Huisman Equipment
Huisman experimenteert momenteel met de eerste 3D geprinte offshore kraanhaak. Eric Romeijn komt spreken over dit project. Op wat voor kraanschepen kan deze haak toegepast worden? Uit welke materialen is deze haak opgebouwd? Hoe zit het met de sterkte en veiligheid? Tevens laat dit voorbeeld uit de praktijk zien dat 3D printing en additive manufacturing als groot voordeel heeft dat complexe vormen uit één stuk metaal gemaakt kunnen worden, en dat we in de toekomst op heel andere wijze met reserve-onderdelen omgaan.


Arnaud Kooij_10015.30 - 15.55 uur  Layertec
3D metaalprinten op uw ontwerpafdeling
Arnaud Kooij, directeur Layertec
Layertec is leverancier van de 3D metaal printers van Desktop Metal.  Met deze 3D printers zijn maritieme ontwerpbureaus en R&D instellingen straks in staat om metalen prototypes en kleine series op kantoor te printen. Wat zijn de mogelijkheden van deze technologie voor de maritieme maakindustrie?
 14.40 - 16.00 uur: Parallelsessie 2: Shipping 2.0

Adam Rusyniak_10014.40 - 15.00 uur  ABB
Slimme IT aan boord
Adam Rusyniak, Technical Training Manager ABB
Met een goede dataverbinding kan een schip vele gegevens binnenhalen over de verwachte weersomstandigheden, getijdenstroming, verwachte druktes in zeehavens en al dan niet beschikbare terminals. Door deze informatie slim te combineren, kan een reder enorm geholpen worden bij het plannen van zijn route over zee, en hoe snel zijn schepen moeten varen voor een minimaal brandstofverbruik en minimale onderhoudskosten.

 

Aljosja Beije 2_10015.00 - 15.20 uur  Blocklab
Maritieme toepassing van blockchain technologie
Aljosja Beije, Logistics & technology lead, BlockLab
Een schip kun je zien als een drijvend warehouse, waarbij nauwkeurig gedocumenteerd moet zijn welke lading aan boord zit, wie de eigenaar is, waar deze naar toe moet en hoe de lading is verzekerd tegen calamiteiten. Het betreft een complexe logistieke en administratieve puzzel, die volgens Aljosja Beije van BlockLab vereenvoudigd kan worden door het omarmen van blockchain.

 

Guus van der Bles_10015.20 - 15.40 uur  Conoship
Optimaliseren met Digital Twin
Guus van der Bles, Director Development Conoship
Een ontwerpbureau optimaliseert een schip voor een bepaald operationeel profiel, maar in de praktijk wijkt de operationele werkelijkheid daar altijd van af. Volgens Guus van der Bles zijn de gegevens van sensoren aan boord, die deze wijzigende operationele omstandigheden en prestaties van het schip in kaart brengen, zeer waardevol. Tijdens het ontwerpen van een schip ontwikkelt Conoship met ontwerp-, analyse- en simulatiesoftware de basis voor een 'Digital Twin' van het dan nog te bouwen schip. Uitbreiding en koppeling met digitale systemen van equipment leveranciers leidt to een completere Digital Twin, waarmee reders van adviezen kunnen worden voorzien om systemen en operaties aan boord te optimaliseren. Wat is de stip op de horizon?

Florus Wilming_10015.40 - 16.00 uur  Onboard
Verbind de maritieme industrie met IoT
Florus Wilming, Co-Founder en director Onboard
Hoe gaan we de maritieme sector verbinden met het internet of things? De startup Onboard ontwikkelde een slim stuk hardware dat sensors, machines en systemen aan boord koppelt aan het Internet of Things. Gecombineerd met slimme software, heeft dit grote voordelen voor bemanningszaken, het plannen van onderhoud en het zo efficiënt mogelijk in de vaart houden van schepen. Onboard kan al enkele eerste cases presenteren.

 

16.00 - 16.15 uur  BREAK
aansluitend Vervolg plenair programma

Bart Uitendaal_15016.15 - 16.35 uur  Pon Power
Op welke manier kunnen we data-analyse toepassen in de scheepvaartindustrie?
Bart Uitendaal, Marine Asset Intelligence Business Development, Pon Power Group

Momenteel staat de scheepvaartindustrie voor uitdagingen met betrekking tot het opereren van hun schepen op de meest effectieve, concurrerende en winstgevende manier. Er moeten voortdurend overwegingen worden gemaakt op het gebied van kosten, brandstofefficiëntie, efficiëntie van de bemanning, onderhoud optimalisatie, productiviteit en beschikbaarheid.
Voor nu en in de toekomst zullen gegevens, met name data-analyse, in toenemende mate een grotere rol spelen in de besluitvorming met betrekking tot operationele verbetering en onderhoud optimalisatie en daarmee de winstgevendheid van het bedrijf.

Teus presenting_10016.35 - 16.55 uur  Wartsila
Smart is een middel, 100% duurzaam het doel
Teus van Beek, General manager market innovation at Wärtsilä
Moeten we de trends in toenemende digitalisering, monitoring vanaf de wal en uiteindelijk autonoom varen blind volgen? Of moet de maritieme sector ondertussen een doel voor ogen houden? Volgens Teus van Beek moet alles ondergeschikt gemaakt worden aan het ambitieuze doel van de IMO, 50% reductie van uitstoot van CO2 in 2050. Dat klinkt ver weg, maar een schip gaat 20 jaar mee. Dat emissieloze schip voor de grote vaart moet dus nu ontwikkeld worden, en grootschalige milieuwinst moeten we nu al zien te boeken. Hoe helpt digitalisering daarbij?
 
 
17.00 - 18.00 uur
Netwerkborrel


 
Het programma wordt dagelijks up-to-date gebracht. Kijkt u hier regelmatig voor de laatste aanvullingen.